ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Αναλυτικά συμβούλων Γαλάνη
Αναλυτικά ανά Διαμέρισμα Αναλυτικά συμβούλων Δράκου
 Γράφημα συγκεντρωτικών Αναλυτικά τοπικών συμβούλων Βουργαρελίου
Γράφημα Αναλυτικών Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο
Γράφημα ποσοστών Δράκου  Συγκριτικά αποτελέσματα Νομαρχιακών 2002 Δημοτικών 2002

back.gif (9867 bytes)