Φωτογραφίες του Βαγγέλη Καραβασίλη από το χωριό στα χιόνια.

anap.jpg (99790 bytes) d1.jpg (43724 bytes) dr1.jpg (64706 bytes) dr2.jpg (49266 bytes) dr3.jpg (49423 bytes)
dr4.jpg (69070 bytes) el1.jpg (66707 bytes) el2.jpg (53825 bytes) el3.jpg (81669 bytes) el4.jpg (56586 bytes)
g1.jpg (43012 bytes) kaf1.jpg (61577 bytes) kaf2.jpg (67237 bytes) kioski.jpg (56623 bytes) pl.jpg (48505 bytes)
v1.jpg (55471 bytes) v2.jpg (28010 bytes) x1.jpg (65857 bytes) x2.jpg (44414 bytes) Και μετά τα χιόνια 

back.gif (9867 bytes)