ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δημοτικό Διαμέρισμα
1 Γεωργάκης Ευάγγελος Τετράκωμο
2 Δημητριάδης Ελευθέριος Βουργαρέλι
3 Δημητρίου Γεώργιος  
4 Δήμος Δημήτριος  
5 Κανής Δημήτριος Αθαμάνιο
6 Καραγιώργος Γεώργιος Τετράκωμο
7 Κολοκύθας Γεώργιος Βουργαρέλι
8 Κομπογιάννης Αθανάσιος Μεσούντα
9 Κόνιαρης Παναγιώτης Κάψαλα
10 Κοντοδήμας Δημήτριος Παλαιοκάτουνο
11 Κοτσιάνης Κων/νος  
12 Λιλής Χαράλαμπος Κάτω Αθαμάνιο
13 Πλούμπης Ιωάννης Παλαιοκάτουνο
14 Σπύρος Θεόδωρος  
15 Σχορτσιανίτης Γεώργιος Αθαμάνιο
16 Τασούλας Χριστόδουλος Βουργαρέλι
17 Τζούμας Χρήστος Κυψέλη
18 Τριάντος Γεώργιος  
19 Τυρολόγος Απόστολος Αθαμάνιο
20 Φλούδας Γεώργιος  
21  Φλώρος Απόστολος Δίστρατο
22  Χαρίτος Νικόλαος Κάτω Αθαμάνιο
23 Ψωράκης Βασίλειος  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
1 Κατσάνος Κωνσταντίνος
2 Κολιούλη Ευθημία
3 Ντίνου Λαμπράκη Βασιλική
4 Σόφης Παναγιώτης
5 Τζιόκας Γεώργιος
6 Τσαμπούλας Βασίλειος

back.gif (9867 bytes)