ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΓΑΛΑΝΗ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δημοτικό Διαμέρισμα
1 Αγγέλου Βάϊα Κάτω Αθαμάνιο
2 Αλυμάρας Νικόλαος Αθαμάνιο
3 Βερλέκης Κωνσταντίνος Κάτω Αθαμάνιο
4 Γαλαζούλα Βικτωρία Μεσούντα
5 Γαλάνη Βασιλική Κάτω Αθαμάνιο
6 Κανής Δημήτριος Αθαμάνιο
7 Κατσικογιώργος Βασίλειος Κυψέλη
8 Καψάλης Σωτήριος Κάψαλα
9 Κίτσιος Δημήτριος Κεντρικό
10 Κίτσιου Βασιλική Παλαιοκάτουνο
11 Κομπογιάννης Ιωάννης Μεσούντα
12 Κοντοδήμας Δημήτριος Παλαιοκάτουνο
13 Κωνσταντινίδης Βασίλειος Παλαιοκάτουνο
14 Μπαλατσούκα Κωνσταντίνα Βουργαρέλι
15 Πλιάτσικας Ηλίας Τετράκωμο
16 Σιόντης Χρήστος Κυψέλη
17 Σκαλτσογιάννης Βασίλειος Ανεμοράχη
18 Σόφης Γεώργιος Βουργαρέλι
19 Στασινού Αθηνά Κάτω Καλεντίνη
20 Τυρολόγος Απόστολος Αθαμάνιο
21 Φασούλη Σωτηρία Τετράκωμο
22 Φλώρος Απόστολος Δίστρατο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
1 Κατσάνος Κωνσταντίνος
2 Κολιούλη Βασιλική
3 Κολοκύθας Γεώργιος
4 Τσαμπούλας Βασίλειος
5 Τζιόκας Γεώργιος
6 Πλούμπης Απόστολος
7 Τσιώρη Γεωργία