ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΡΑΚΟΥ

Α Ονοματεπώνυμο Δημοτικό Διαμέρισμα
1 Αλυμάρα Αικατερίνη Κάτω Αθαμάνιο
2 Βασιλάκης Θωμάς Κάψαλα
3 Γκόρος Λεωνίδας Τετράκωμο
4 Δάσκαλος Γεώργιος Κυψέλη
5 Δήμος Δημήτριος Κάτω Καλεντίνη
6 Ζαρλαχά-Χάρου Χριστίνα Παλαιοκάτουνο
7 Καραβασίλη Σταυρούλα Βουργαρέλι
8 Κατσέλης Κωνσταντίνος Τετράκωμο
9 Κολιοκώστας Ανδρέας Αθαμάνιο
10 Κολοκύθας Κωνσταντίνος Βουργαρέλι
11 Κουτσογιάννη Ευτυχία Μεσούντα
12 Λάκκας Αλκιβιάδης Τετράκωμο
13 Μπαλαούρας Αλέκος Κεντρικό
14 Παππάς Ιωάννης Παλαιοκάτουνο
15 Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης Ανεμοράχη
16 Τζαμάκος Παναγιώτης Δίστρατο
17 Τζουμανίκας Λάμπρος Μεσούντα
18 Τριάντου Ειρήνη Αθαμάνιο
19 Τσιαντή Λίτσα Τετράκωμο
20 Τσιώρη Παναγιώτα Βουργαρέλι
21 Φλούδας Ελευθέριος Κυψέλη
22 Χαντζηγιάννης Κωνσταντίνος Αθαμάνιο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
1 Δήμου Κωνσταντίνα
2 Καραβασίλης Ευάγγελος
3 Κολιούλης Νικόλαος
4 Λαμπράκης Σταύρος
5 Πλεύρης Γεώργιος
6 Στέργιος Δημήτριος
7 Τυρολόγου Αλεξάνδρα