Αποτελέσματα απογραφής 2001- 2011 στο Δήμο Κεντρικων Τζουμερκων

Δήμος Πληθυσμός Δημοτικό Διαμέρισμα Πληθυσμός

2001

Πληθυσμός

2011

 
Δ. Αγνάντων 4022 Αγνάντων 886 430
Γραικικού 621 302
Καταρράκτου 682 270
Κουκκουλίων 315 141
Κτιστάδων 243 127
Λεπιανών 443 153
Μικροσπηλιάς 428 104
Ράμιας 404 273
 
Δ. Αθαμανίας 6382 Αθαμανίου 967 517
Ανεμορράχης 371 174
Βουργαρελίου (τ. Δροσοπηγής) 792 582
Διστράτου 314 198
Κάτω Αθαμανίου 599 322
Κάτω Καλεντίνης 197 91
Καψάλων 150 61
Κεντρικού 375 248
Κυψέλης 596 450
Μεσούντος 487 269
Παλαιοκατούνου 676 447
Τετρακώμου 858 427
         
Κ. Θεοδωριάνων 994 Θεοδωριάνων 994 173
 
Κ. Μελισσουργών 671 Μελισσουργών 671 419

back.gif (9867 bytes)