ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1998 ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
Α/Α ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 ΑΘΑΜΑΝΙΟ 939 59 880 538 342 196
2 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 244 22 222 165 57 108
3 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 792 54 738 406 332 74
4 ΔΙΣΤΡΑΤΟ 327 15 312 185 127 58
5 ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ 560 18 542 352 190 162
6 ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 216 8 208 150 58 92
7 ΚΑΨΑΛΑ 215 12 203 131 72 59
8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 390 17 373 252 121 131
9 ΚΥΨΕΛΗ 781 80 701 313 388 -75
10 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 496 25 471 123 348 -225
11 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 639 31 608 316 292 24
12 ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 852 55 797 481 316 165
  ΣΥΝΟΛΟ 6451 396 6055 3412 2643 769