ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2002 ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Αποτελέσματα Νομαρχιακών στο Δήμο Αθαμανίας Σταυροί υποψήφιων συμβούλων Ρίζου
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Σταυροί υποψήφιων συμβούλων Αντωνίου
  Σταυροί υποψήφιων συμβούλων Τζαδήμα

back.gif (9867 bytes)