ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2014
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ      13.684     ΨΗΦΙΣΑΝ     7.356   53,76%
ΑΠΟΧΗ        6.328     ΕΓΚΥΡΑ     7.204    
ΑΚΥΡΑ           128     ΛΕΥΚΑ          24    
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΑΣΙΑΚΟΣ        2.020   28,04% 3
ΓΑΡΝΕΛΗΣ        1.538   21,35% 12
ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ        1.332   18,49% 2
ΤΣΙΠΡΑΣ        1.087   15,09% 2
ΤΣΑΝΑΚΑΣ           954   13,24% 2
ΛΥΚΟΣ           273   3,79%  
ΣΥΝΟΛΟ        7.204      
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ    
ΧΑΣΙΑΚΟΣ           914   37,88%             936   23,52%              99   19,22%              71   23,99%            2.020   28,04%
ΓΑΡΝΕΛΗΣ           552   22,88%             921   23,14%              46   8,93%              19   6,42%            1.538   21,35%
ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ           282   11,69%          1.040   26,13%                8   1,55%                2   0,68%            1.332   18,49%
ΤΣΠΡΑΣ           362   15,00%             512   12,86%              64   12,43%           149   50,34%            1.087   15,09%
ΤΣΑΝΑΚΑΣ           177   7,34%             479   12,04%           283   54,95%              15   5,07%               954   13,24%
ΛΥΚΟΣ           126   5,22%                92   2,31%              15   2,91%              40   13,51%               273   3,79%
         2.413              3.980               515               296                7.204    
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ      13.684     ΨΗΦΙΣΑΝ     6.603   48,25%
ΑΠΟΧΗ        7.081     ΕΓΚΥΡΑ     6.024    
ΑΚΥΡΑ           292     ΛΕΥΚΑ        287    
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΑΡΝΕΛΗΣ        3.161   52,47%
ΧΑΣΙΑΚΟΣ        2.863   47,53%
ΣΥΝΟΛΟ        6.024    
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ    
ΓΑΡΝΕΛΗΣ           992   46,57%          1.883   56,58%           201   53,74%              85   44,27%            3.161   43,88%
ΧΑΣΙΑΚΟΣ        1.138   53,43%          1.445   43,42%           173   46,26%           107   55,73%            2.863   39,74%
         2.130              3.328               374               192                6.024    
Σύμβουλοι εκλέγονται  οι παρακάτω
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΡΝΕΛΗ
1. Χαχούλης Φώτιος            396     Αγνάντων
2. Αντωνάκη – Αηδόνη Παναγιώτα 241     Αγνάντων
3. Καρύδης Βασίλειος         159      Αγνάντων
4. Καραγιάννη Ευαγγελή      276       Αθαμανίας
5. Σιλιόγκας Γεώργιος          217       Αθαμανίας
6. Πλούμπης Ιωάννης           207       Αθαμανίας
7. Σιμόπουλος Νικόλαος       167       Αθαμανίας
8. Αλυμάρας Κωνσταντίνος 164       Αθαμανίας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9. Μπουζάνης Αργύριος       139       Αθαμανίας
10. Χάϊδος Ναπολέων       75       Θεοδωριάνων
11. Λάμπρη Αικατερίνη    53       Μελισσουργών
12. Καλιαρντάς Θωμάς     30       Μελισσουργών
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ
1. Χασιάκος Χρήστος                       Αγνάντων
2. Καραβασίλης Δημήτριος   437    Αγνάντων
3. Στασινός Γεώργιος            348     Αθαμανίας
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
1. Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης       Αθαμανίας
2. Τζαμάκος Βασίλειος       305         Αθαμανίας
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ  ΤΣΙΠΡΑ
1. Λεωνίδας Τσίπρας                        Αθαμανίας
2. Πανούτσος Χαρίλαος     149         Αγνάντων
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΣΑΝΑΚΑ
1. Γεώργιος Τσιανάκας                    Αθαμανίας
2. Τρομπούκης Νικόλαος  122         Αγνάντων